Forna coaching & mediation

In een professionele organisatie vormen de individuele medewerkers in feite zowel het kapitaal als de productiemiddelen. Als individuele medewerkers of teams niet goed functioneren, is het verstandig coaching in te zetten. Forna Interim helpt individuele medewerkers en teams zicht te krijgen op hun eigen functioneren en reikt handvatten aan om coachend leiding te geven dan wel een hecht team te smeden, zodat individuele medewerkers en teams tot betere resultaten komen. Dat binnen Forna Interim diepgaande kennis van zowel de inhoud als van bedrijfs- en besturingsprocessen voorhanden is, is daarbij een geruststellende gedachte.

Soms zijn verstoorde arbeidsverhoudingen de oorzaak van slecht functionerende individuele medewerkers of teams. In dergelijke gevallen kan mediation door Forna Interim uitkomst bieden en een impasse doorbreken.