Forna Nautic

In Nederland is het lastig rampenoefeningen te houden die de gevoelens én de adrenaline opwekken die bij echte rampen loskomen. Een ramp vraagt om een omgeving die voor iedereen vreemd is. Geen thuisvoordeel, geen comfortzone, maar omstandigheden die een beroep doen op de leiderschapskwaliteiten, de teamgeest en het improvisatievermogen van de deelnemers.
Daarom organiseert Forna Nautic oefensessies aan boord van een zeiljacht, gelegen in de Zeeuwse wateren. Trossen los, zeilen in top, de wind in de haren, handen om het roer geklemd. Onder voor hen vreemde en lastige omstandigheden worden de deelnemers zich gewaar van hun onderlinge afhankelijkheid en moeten ze onder tijdsdruk improviseren en belangrijke beslissingen nemen. De spanning wordt overigens afgewisseld met momenten van ultieme ontspanning en vrijheidsbeleving. Zo creëert Forna Nautic een sfeer waarin deelnemers elkaar van een andere kant leren kennen én waarderen. Een sfeer waarin de teamspirit nieuw leven wordt ingeblazen.