Forna Advies

Forna Advies adviseert een breed scala van overheidsorganisaties (waaronder diverse veiligheidsregio’s) die organisatorisch in ontwikkeling zijn of die hun bedrijfsvoering willen optimaliseren. De wereld van de veiligheidsregio’s is recent ingrijpend veranderd. In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht geworden. De Wvr schrijft voor dat de 25 veiligheidsregio’s die ons land telt een risicoprofiel opstellen en aan de hand daarvan komen tot een beleidsplan en een crisisplan. Forna Advies begeleidt – desgewenst als projectleider – veiligheidsregio’s in dit traject, zodat de dagelijkse praktijk wordt vervat in realistische plannen, zonder te vervallen in planfixatie. Daarnaast adviseert Forna Advies veiligheidsregio’s die organisatorisch in ontwikkeling zijn of die hun bedrijfsvoering willen optimaliseren.