Forna Interim

Henk Janssen is als interim-manager in te huren. Hij kan bogen op jarenlange ervaring in uiteenlopende disciplines en organisaties.
Bij interim-opdrachten hanteren wij geen minimumtermijn of minimum aantal uren. Wij stellen met plezier onze kennis en ervaring voor kortere of langere tijd ter beschikking. De wens vanuit uw organisatie is daarbij leidend. Dus of het nu gaat om tijdelijk ‘op de winkel passen’ of om het (mede) vormgeven van ingrijpende organisatieveranderingen: Forna Interim biedt uitkomst.